Παρασκευή, 22 Μαΐου 2015

Ε.Α.Υ.N. Ρεθύμνου Τροποποίηση κώδικα μεταθέσεων ΕΛ.ΑΣ


   

  Σας υποβάλλουμε προτάσεις του Δ.Σ. της Ε.Α.Υ.N. Ρεθύμνου για την τροποποίηση του κώδικα μεταθέσεων και παρακαλούμε να αποτελέσουν αντικείμενο συνεργασίας κατά την επικείμενη συνάντηση του Προεδρείου της Ομοσπονδίας με την Πολιτική Ηγεσία.
Τροποποίηση κώδικα μεταθέσεων ΕΛ.ΑΣ
1.                       Αρχικά θα πρέπει να γίνει διαχωρισμός των θέσεων μετάθεσης με αντικειμενικά και κοινωνικά κριτήρια, δηλαδή οι συνάδελφοι που μετατίθενται βάσει κοινωνικών και υπηρεσιακών κριτηρίων, σύμφωνα με τις εξαιρέσεις που θέτει το άρθρο 3 του Π.Δ. 100/2003 (τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, διαζευγμένοι με επιμέλεια τέκνου κτλ) να μην καταλαμβάνουν τις κενές θέσεις που έχουν ανακοινωθεί για το τρέχον έτος, αλλά να μετατίθενται καθ’ υπέρβαση και οι θέσεις να καλύπτονται μόνο με αντικειμενικά κριτήρια.

2.                        Στις περιπτώσεις αλλαγής του τόπου συμφερόντων, τα μόρια της απόστασης να αναπροσαρμόζονται, σύμφωνα με τον νέο τόπο συμφερόντων. Ένα από τα φαινόμενα που παρατηρείται έντονα τα τελευταία χρόνια είναι η μαζική αλλαγή του τόπου συμφερόντων πολλών συναδέλφων προς νομούς με τη μεγαλύτερη δυνατόν απόσταση από τον τόπο που υπηρετούν. Συνάδελφοι οι οποίοι δεν έχουν απολύτως καμία σχέση με τους νομούς αυτούς, βρίσκουν τρόπους να αλλάξουν τον τόπο συμφερόντων τους και να επιλέξουν τους προαναφερθέντες νομούς χωρίς καμία αλλαγή των μορίων που είχαν συγκεντρώσει για τον προηγούμενο τόπο συμφερόντων μέχρι τη στιγμή της αλλαγής. Συνεπώς κρατούν τα μόρια του προηγούμενου νομού και τα μεταφέρουν στον επόμενο επηρεάζοντας τη σειρά των συναδέλφων οι οποίοι εξ’ αρχής είχαν επιλέξει τον συγκεκριμένο τόπο συμφερόντων.
3.                         Για οποιαδήποτε μετακίνηση αστυνομικού προσωπικού (π.χ. αποσπάσεις, προσωρινές μετακινήσεις κ.λ.π.) να ιδρυθεί και να συγκαλείται Συμβούλιο Αποσπάσεων με την ίδια σύνθεση που προβλέπεται για το Συμβούλιο Μεταθέσεων ώστε να κατατίθενται οι πραγματικοί λόγοι κάθε φορά που κάποιος αστυνομικός θα αποσπασθεί ή θα μετακινηθεί προσωρινά και όχι ως συνήθως να καλύπτεται η Διοίκηση πίσω από τους «υπηρεσιακούς λόγους» ενώ τις περισσότερες φορές είναι για λόγους μη υπηρεσιακούς.
4.                       Θεσμοθέτηση για έκδοση έκτακτων μεταθέσεων και για τους συναδέλφους οι οποίοι κατέχουν οργανική θέση Αρχιφύλακα ή Ανθυπαστυνόμου, το μήνα Σεπτέμβριο κάθε έτους με τις ίδιες προϋποθέσεις με τις αντίστοιχες των κατεχόντων οργανική θέση Αστυφύλακα.
5.                        Στις αμοιβαίες μεταθέσεις που καθορίζει το εδάφιο ια΄ της παρ. 1 του άρθρου 17 του π.δ. 100/2003, να τροποποιηθεί η δεσμευτική διάταξη ότι οι Αστυνομικοί που έχουν πάνω από 20 έτη υπηρεσίας δεν μπορούν να αιτηθούν αμοιβαία μετάθεση, καθόσον έπειτα από την αλλαγή του ασφαλιστικού νόμου 3865/2010, οι περισσότεροι, αναγκαστικά και υποχρεωτικά, θα παραμείνουν στην ενεργό υπηρεσία τουλάχιστον για 35 και μέχρι 40 έτη πραγματικής υπηρεσίας (νέοι ασφαλισμένοι) και η εμπειρία μας δείχνει ότι υπάρχουν συνάδελφοι που έχουν 18 ή 20 έτη υπηρεσίας, οι οποίοι δεν μπορούν να μετατεθούν στους τόπους συμφερόντων του. Η αλλαγή αυτή κρίνεται λογική και συμφέρουσα το κοινό καλό, και γι’ αυτό προτείνουμε όπως το όριο των 20 ετών να αυξηθεί σε 25 έτη υπηρεσίας.
6.                        Νομοθέτηση έτσι ώστε πριν εκδοθεί η προκήρυξη για τις προαγωγικές εξετάσεις Αρχιφυλάκων, να παρέχονται οι πίνακες των κενών οργανικών θέσεων προς πλήρωση, ανά περιοχή μετάθεσης, από τους νεοπροαχθέντες Αρχιφύλακες και κατά τις τοποθετήσεις τους, να υπερισχύει ο τόπος συμφερόντων.
7.                        Στις τοποθετήσεις νεοεξερχόμενων Αστυφυλάκων και Αξιωματικών, να υπερισχύει στα αντικειμενικά κριτήρια ο Τόπος Συμφερόντων έναντι της σειράς εξόδου. Στις τοποθετήσεις Δοκίμων Αστυφυλάκων για την πρακτική τους εκπαίδευση, ομοίως να υπερισχύει στα αντικειμενικά κριτήρια ο Τόπος Συμφερόντων έναντι της σειράς εξόδου.8.                        Εξομοίωση χρονικού ορίου για αίτηση μετάθεσης του Αστυνομικού Προσωπικού με τους Ειδικούς Φρουρούς (1 έτος).
9.                       Αλλαγή μοριοδότησης γάμου και τέκνων. Ένα ακόμη φαινόμενο που έχει παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια είναι οι «λευκοί γάμοι». Η πριμοδότηση των 5 μορίων σε όποιον συνάδελφο παντρεύεται έχει προκαλέσει πολλούς να μπουν στην διαδικασία ενός ψεύτικου γάμου ώστε να πάρουν τα μόρια και να μετατεθούν γρηγορότερα στον τόπο συμφερόντων τους.
10.                  Τροποποίηση του εδ. ιδ της παρ. 1 του άρθρου 17 Π.Δ. 100/2003 σχετικά με την συνυπηρέτηση στρατιωτικών και να ισχύει για όλους τους στρατιωτικούς, αστυνομικούς, λιμενικούς, πυροσβέστες, Ειδικούς Φρουρούς και Συνοριοφύλακες,  ο ανώτερος να τραβάει τον κατώτερο.

11.                  Τέλος να δίνεται η δυνατότητα όταν ο μετατιθέμενος ακυρώνει την μετάθεση με αίτηση του, η συγκεκριμένη θέση να μην χάνεται αλλά να συμπληρώνεται από τον επόμενο στην επετηρίδα.-