Τετάρτη, 20 Μαΐου 2015

ΕΑΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Αναδιάρθρωση Αστυνομικών Υπηρεσιών Δ. Α. Ρεθύμνου.


Σας υποβάλλουμε προτάσεις του Δ.Σ. της Ε.Α.Υ.N. Ρεθύμνου σχετικά με την  αναδιάρθρωση των υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας και παρακαλούμε  αυτές να αποτελέσουν αντικείμενο συνεργασίας κατά την επικείμενη συνάντηση του Προεδρείου της Ομοσπονδίας με την Πολιτική Ηγεσία.
Αναδιάρθρωση Αστυνομικών Υπηρεσιών Δ. Α. Ρεθύμνου.
   Στο γενικό νομοθετικό πλαίσιο πιστεύουμε ότι πρέπει να διατηρηθεί η κατανομή των Διευθύνσεων Αστυνομίας σύμφωνα με την εδαφική αρμοδιότητα των νομών, για λόγους καλύτερης λειτουργίας και συντονισμού των Υπηρεσιών. Επίσης διατήρηση των οργανικών θέσεων ανά νομό και κατανομή τους στις νέες αστυνομικές υπηρεσίες με κριτήρια την συχνότητα και το είδος των εγκλημάτων, την γεωγραφική έκταση αλλά και  τον πληθυσμό της περιοχής .

  Στο Ειδικό μέρος και συγκεκριμένα για την περιοχή αρμοδιότητας της Δ.Α. Ρεθύμνου προτείνουμε συγχώνευση Αστυνομικών Υπηρεσιών και συγκεκριμένα:
1.      Συγχώνευση όλων των επαρχιακών Τμημάτων και δημιουργία δυο περιφερειακών Αστυνομικών Τμημάτων, το  Αστυνομικό Τμήμα Σπηλίου και το Αστυνομικό Τμήμα Περάματος τα οποία θα στελεχωθούν από τουλάχιστον πενήντα αστυνομικούς το καθένα και θα έχουν πλήρη αστυνομική αρμοδιότητά στην περιοχή τους .  
2.      Λόγω της ιδιαιτερότητας της περιοχής, διατήρηση του Τμήματος Ασφαλείας Περάματος και στελέχωση του  από τουλάχιστον σαράντα αστυνομικούς.
3.      Στις έδρες των Δήμων της περιφέρειας που δεν έχουν Αστυνομικό Τμήμα (Δήμος Αμαρίου–Ανωγείων), δημιουργία γραφείου Αστυνομικού ΚΕΠ στελεχωμένο από ένα Αστυνομικό, το οποίο θα λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή πρωινές ώρες και θα είναι εξοπλισμένο με σύνδεσης POLICE ON LINE για εξυπηρέτηση των πολιτών.
4.      Συγχώνευση όλων των ειδικών Υπηρεσιών (Τ.Α.Ε., Ο.Π.Κ.Ε. κ.τ.λ.) σε μία και μοναδική υπηρεσία, με οργανική δύναμη έως εξήντα Αστυνομικούς - Ειδικούς Φρουρούς. Για καλύτερο σχεδιασμό και επιχειρησιακή ετοιμότητα, η συγκεκριμένη υπηρεσία θα είναι υπό τις διαταγές του εκάστοτε Αστυνομικού Διευθυντή. Εκτός των άλλων, στην αρμοδιότητα της θα είναι και η συγκρότηση της Διμοιρίας Υποστήριξης.
5.      Κατάργηση του Τ.Β.Ο.Α. Κρήτης καθώς και της Ειδικής Ομάδας Ο.Ε.Π.Τ.Α. και συγχώνευση τους με την κεντρική υπηρεσία Τροχαίας.
6.      Η υπόλοιπη δύναμη να μοιραστεί στις Υπηρεσίας Έδρας (Αστυνομικό Τμήμα, Τμήμα Τροχαίας, Υποδιεύθυνση Ασφαλείας και Τ.Δ.Ν. Ρεθύμνου).
Με δεδομένο ότι :
                                I.            Η οργανική δύναμη στην Δ.Α. Ρεθύμνου είναι συνολικά 428 Αστυνομικοί και Ειδικού Φρουροί και
                             II.            Η παρούσα δύναμη που υπηρετεί σε αστυνομικές υπηρεσίες του νομού είναι συνολικά 364 Αστυνομικοί και Ειδικού Φρουροί
    το παραπάνω σχέδιο μπορεί να εφαρμοστεί διότι:
        I.            Από την προτεινόμενη κατανομή του αστυνομικού προσωπικού, διατίθενται συνολικά διακόσιοι (200) αστυνομικοί για τη στελέχωση των Υπηρεσιών Υπαίθρου και τις Ειδικής Αστυνομικής Υπηρεσίας.
     II.            Υπολείπονται 164 Αστυνομικοί-Ειδικοί Φρουροί, σύμφωνα με την παρούσα δύναμη ή 228 Αστυνομικοί-Ειδικοί Φρουροί,  σύμφωνα με την οργανική δύναμη της Δ.Α. Ρεθύμνου,  για να στελεχώσουν τις Υπηρεσίας Έδρας (Αστυνομικό Τμήμα, Τμήμα Τροχαίας, Υποδιεύθυνση Ασφαλείας , Τ.Δ.Ν. Ρεθύμνου και Δ.Α Ρεθύμνου).

   III.            Δημιουργούνται με αυτό τον τρόπο, πρότυπες Αστυνομικές Υπηρεσίες, ικανές να ανταποκριθούν στο έργο και την αποστολή τους, χωρίς να γίνει καμία αλλαγή στον συνολικό αριθμό της οργανικής δύναμης του νομού.-