Τετάρτη, 20 Μαΐου 2015

ΕΑΥ ΡΟΔΟΠΗΣ Συντηρητική εκπαίδευση Αστυνομικών - Ειδικών Φρουρών σε θέματα Αυτοάμυνας - Αυτοπροστασίας – Οπλοτεχνικής - Αμυντικής Σκοποβολής, Μεταγωγής κρατουμένων και φρούρησης στόχων

 
 Με το 102/15 από 26-04-2015 έγγραφό μας, αναδείξαμε το μείζον θέμα «παγώματος» της ετήσιας συντηρητικής εκπαίδευσης Αστυνομικών - Ειδικών Φρουρών, αιτούμενοι την  έκδοση σχετικής Διαταγής του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας για την άμεση έναρξή της.
Στο ίδιο έγγραφό μας παραθέσαμε αναλυτικά τους λόγους που καθιστούν επιβεβλημένη όχι μόνο την διασφάλιση της έγκαιρης πραγματοποίησης - ολοκλήρωσης των συγκεκριμένων εκπαιδεύσεων, αλλά και την αναγκαιότητα αναβάθμισης της ποιότητας αυτών, καλώντας την Πολιτική και Φυσική μας Ηγεσία να ευαισθητοποιηθεί προς την κατεύθυνση αυτή.

Μετά το αίτημά μας διαπιστώνουμε ότι, εξεδόθη μεν η σχετική Διαταγή, δυστυχώς όμως σε αυτήν ως χρόνος έναρξης ορίζεται ο μήνας Σεπτέμβριος 2015!!! Η επί οκταμήνου καθυστέρηση έναρξης της συντηρητικής εκπαίδευσης είναι αυτονόητο ότι θα προκαλούσε την περαιτέρω διαμαρτυρία μας.
Είναι δημοσίως δηλωμένη η πρόθεση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. ΠΑΝΟΥΣΗ Ιωάννη για την αναβάθμιση της Αστυνομικής εκπαίδευσης καθώς και η εκ μέρους του ανάληψη πρωτοβουλίας για την συγκρότηση σχετικής επιτροπής με την συμμετοχή των συνδικαλιστικών μας εκπροσώπων.
Μόνο θετικά θα μπορούσαμε να χαιρετήσουμε την πρωτοβουλία του κ. Υπουργού μας, πλην όμως δεν θα μπορούσαμε να μην στηλιτεύσουμε την αντιφατικότητα που ανακύπτει από την διαταγή που εκδόθηκε από το Α.Ε.Α την 12-05-2015 και αφορά την συντηρητική εκπαίδευση Αστυνομικών - Ειδικών Φρουρών, σε σχέση με τις επί του συγκεκριμένου θέματος θέσεις του κ. Υπουργού μας.
Μέχρι και το έτος 2014 η διάρκεια της συντηρητικής εκπαίδευσης ήταν τριήμερη. Θεωρώντας ως δεδομένο ότι δεν υποκρύπτεται πρόθεση μείωσης της χρονικής διάρκειάς της, κάτι που θα υποβάθμιζε επικίνδυνα την ποιότητά της, αναρωτιόμαστε πως θα καταστεί δυνατόν να ολοκληρωθεί αυτή επί του συνόλου των συναδέλφων μας όταν τα χρονικά περιθώρια περιορίζονται δραματικά;
Με τον προσδιορισμό της ημερομηνίας έναρξης κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2015 και έχοντας ως καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσής της (πάντα σύμφωνα με τις σχετικές διαταγές παρελθόντων ετών) τον μήνα Δεκέμβριο του κάθε έτους, σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 παρ. 3 του Ν.3169/2003 η εν λόγω εκπαίδευση πραγματοποιείται «….σε περιοδικά χρονικά διαστήματα, που δεν απέχουν μεταξύ τους περισσότερο του έτους…», γίνεται αντιληπτό από τον καθένα ότι με τα παρόντα δεδομένα είναι αδύνατον να απολαύσει - εμπρόθεσμα - το σύνολο των αστυνομικών την προβλεπόμενη και δικαιούμενη  συντηρητική εκπαίδευση.
Εάν τυχόν ο λόγος που εξαναγκάζει το Α.Ε.Α. να μεταθέσει την ημερομηνία έναρξης της εν λόγω εκπαίδευσης είναι η έλλειψη υλικών, τότε προτείνουμε την τροποποίηση της πρόσφατης σχετικής διαταγής ώστε σε όσες Διευθύνσεις Αστυνομίας ενδεχομένως υπάρχει αποθεματικό απαραίτητων υλικών να ξεκινήσει αυτή άμεσα.
Επαναλαμβάνουμε την επαναδιατυπωθείσα και στο 102/2015 έγγραφό μας άποψη επί του θέματος : «Η ορθή και ικανή  εκπαίδευση των αστυνομικών, αποτελεί κατά την άποψή μας τον νούμερο ένα ανασταλτικό παράγοντα του φαινομένου της απώλειας της ζωής των συναδέλφων μας κατά την εκτέλεση του καθήκοντος και διασφαλίζει την ασφάλεια στην εργασία του αστυνομικού αλλά και την ασφάλεια των πολιτών που υπηρετούμε. Κάθε χρόνο η Ελληνική Αστυνομία θρηνεί την απώλεια συναδέλφων που θυσιάζονται στο βωμό του καθήκοντος, αφήνοντας αναπλήρωτα τα κενά στις οικογένειές τους.
Αποτελεί λοιπόν ιερή υποχρέωση της Πολιτικής και Φυσικής Ηγεσίας μας, να διασφαλίζουν απαρέγκλιτα όχι μόνο την παροχή της συντηρητικής μας εκπαίδευσης ως έως τώρα αυτή έχει, αλλά και την ουσιαστική και ποιοτική αναβάθμισή της, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό ώστε να σταματήσει επιτέλους να μεγαλώνει κάθε χρόνο ο κατάλογος των πεσόντων στο καθήκον αστυνομικών, αλλά και να διασφαλίσουν το αγαθό της ασφάλειας των πολιτών» και αναμένουμε για την από μέρους σας εκδήλωση των απαιτούμενων ενεργειών για την ικανοποίηση του αιτήματός μας.
Προς: 1) Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής
                Ανασυγκρότησης κ. ΠΑΝΟΥΣΗ Ιωάννη (διαμέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)
            2) Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας
                 Αντιστράτηγο κ. ΤΣΑΚΝΑΚΗ Δημήτριο (διαμέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)
            3) Υπαρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας
                 Αντιστράτηγο κ. ΤΣΟΥΒΑΛΑ Κωνσταντίνο (διαμέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)
            4) Προϊστάμενο Επιτελείου Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας
                 Αντιστράτηγο κ. ΚΑΤΡΙΑΔΑΚΗ Εμμανουήλ (διαμέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)
            5) Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων
Κοιν.:  1) Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Α.Μ.Θ.
                 Ταξίαρχο κ. ΜΕΝΕΞΙΔΗ Νικόλαο
            2) Αστυνομικό Διευθυντή Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης
                  Αστυνομικό Διευθυντή κ. ΓΚΡΑΝΑ Γεώργιο