Σάββατο, 23 Μαΐου 2015

Έγκριση Δανείων μετόχων ΤΕΑΥΠΣ/ΤΕΑΠΑΣΑ

ΣΧΕΤ: Υπ’ αριθ: 15.6 από 20 /05 /2015 Απόφαση – Πρακτικό Δ.Σ του ΤΕΑΠΑΣΑ.
Σας γνωρίζουμε ότι με το ανωτέρω σχετικό εγκρίθηκαν αιτήσεις δάνειων εκατόν τριάντα πέντε (135) μετόχων του ΤΕΑΥΠΣ – ΤΕΑΠΑΣΑ, οι οποίες παρελήφθησαν από τον Τομέα μας μέχρι και 18 Μαίου 2015.

Για την εκταμίευση των δανείων θα απαιτηθεί ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΟ (Σύμβαση Δανείου), το οποίο σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για κοινοποίηση στους Υπαλλήλους που έχουν αιτηθεί δάνεια από τον ΤΕΑΥΠΣ και αφού, θεωρηθεί για το γνήσιο της Υπογραφής, να μας αποσταλεί εις διπλούν με αλληλογραφία άμεσα.
Για να διαβάσετε ολόκληρη την ανακοίνωση και να κατεβάσετε το Χρεωστικό Ομόλογο του ΤΕΑΥΠΣ παρακαλώ πατήστε Εδώ