Κυριακή, 10 Μαΐου 2015

"Κοστοβόρο και υδροκέφαλο “μόρφωμα” η Αστυνομία", Άρθρο του προέδρου της ΠΟΑΞΙΑ για την αναγκαιότητα της αναδιάρθρωσης, αλλά με προϋποθέσεις

"Είναι γεγονός ότι η σημερινή δομή των υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας , τριάντα χρόνια μετά την ενοποίηση της Ελληνικής Χωροφυλακής και της Αστυνομίας Πόλεων, στην πράξη και εκ του αποτελέσματος κρινόμενη, δεν είναι η δέουσα έχοντας ολοκληρώσει τον βιοϊστορικό της κύκλο. Καθοριστικά λάθη ή αστοχίες που είχαν γίνει σε προηγούμενες προσπάθειες αναδιοργάνωσης και επικαιροποίησης του οργανωτικού μοντέλου του αστυνομικού οργανισμού, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα τον Ν.4249/2014 που καταργήθηκε επί της ουσίας καθώς εφαρμόζονται μόνο τα απολειφάδια του, αλλά και οι ραγδαίες αλλαγές των οικονομικών και
κοινωνικοπολιτικών συνθηκών καθιστούν επιτακτική την ανάγκη μιας εκ βάθρων αναδιάρθρωσης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα των ραγδαίων εξελίξεων του κοινωνικού και εγκληματολογικού χάρτη της πατρίδος μας, είναι η τεράστια επιδείνωση του μεταναστευτικού προβλήματος, που παρά την ύφεση που παρουσίασε τα 2 τελευταία χρόνια, σήμερα βρίσκεται και πάλι σε έξαρση. Το ανωτέρω θέμα είναι τόσο οξύ και οι αναζητούμενες λύσεις τόσο επιτακτικές, έτσι ώστε να μονοπωλεί την πολιτική ατζέντα, αμέσως μετά την οικονομική κρίση.
Κυρίαρχο αίτημα της Ομοσπονδίας μας αποτελούσε και αποτελεί η δημιουργία μιας σύγχρονης αστυνομίας ,με ευέλικτες και λειτουργικές δομές, ικανής να αντιμετωπίσει τις διαρκώς ογκούμενες ανάγκες τις οποίες δημιουργούν οι ρευστές κοινωνικές εξελίξεις αλλά και η ποιοτική αναβάθμιση του εγκλήματος. Δυστυχώς, μέχρι σήμερα δεν έχουμε εισακουστεί. Τώρα, που το θέμα ανακινείται εκ των πραγμάτων λόγω των δραματικών οικονομικών περικοπών, θέλουμε να πιστεύουμε ότι το όλο εγχείρημα δεν θα προσκρούσει και πάλι σε αγκυλώσεις και μικροκομματικές σκοπιμότητες.
Η υπάρχουσα πολυδιάσπαση των Υπηρεσιών με διάσπαρτες οργανικές μονάδες ανά την επικράτεια, αποσκοπώντας πολλές φορές στην εξυπηρέτηση μικροπολιτικών λογικών περασμένων δεκαετιών, όπου «κάθε πόλη και Πανεπιστήμιο, κάθε χωριό και Αστυνομικό Τμήμα», καθώς και η δημιουργία νέων υπηρεσιών και ομάδων, συχνά αλληλοκαλυπτόμενων, από αφαίμαξη ήδη υποστελεχωμένων υπηρεσιών, δημιούργησε ένα κοστοβόρο και υδροκέφαλο “μόρφωμα”΄ που συχνά ούτε διακρίνεται για την ευελιξία του ούτε συνάδει με τις σύγχρονες απαιτήσεις του πολίτη.
Ωστόσο είναι καθοριστικό, βασικό και ουσιώδες, να ξεκαθαριστεί εξ’ αρχής ποιο είναι το κίνητρο της επιδιωκόμενης αναδιάρθρωσης των υπηρεσιών. Το κίνητρο θα καθορίσει και το περαιτέρω σκεπτικό στη βάση του οποίου θα σχεδιασθεί το όποιο οργανόγραμμα. Εάν η όποια αλλαγή αποσκοπεί στη μείωση του λειτουργικού κόστους και μόνον ,τότε θα πρέπει να έχουμε δεχθεί a priori ότι το εγχείρημα θα επιτύχει επικοινωνιακά αλλά θα αποτύχει παταγωδώς ως προς την αποτελεσματικότητά του. Η στόχευση εξ’ αρχής θα πρέπει να κινηθεί σε δυο άρρηκτα συνδεδεμένους άξονες σε ένα “οδικό χάρτη”, δηλαδή τη μείωση του κόστους αλλά με απαραίτητη, απαρέγκλιτα , συνθήκη την εξασφάλιση όλων των απαιτούμενων κτιριακών, υλικοτεχνικών υποδομών, μέσων και ανθρώπινων πόρων προκειμένου να λειτουργήσουν οι νέες δομές. Εάν δημιουργηθούν νέες δομές χωρίς να υπάρχουν οι υποδομές θα έχουμε κινηθεί ξανά στην πεπατημένη λογική του ”βλέποντας και κάνοντας” η οποία όμως ,εν πολλοίς, ευθύνεται για την ασφυκτική κατάσταση στην οποία έχουμε οδηγηθεί σήμερα ως Οργανισμός.
Η αναδιάρθρωση άπτεται της εξυπηρέτησης των αναγκών της κοινωνίας, της καθημερινότητας των πολιτών αλλά και του υπηρεσιακού βίου του αστυνομικού. Η επιδίωξη και συνεπώς η επιτυχία μιας νέας στρατηγικής θα πρέπει να στηρίζεται στο τρίπτυχο:
1.Σωστή εξυπηρέτηση του πολίτη και παροχή ποιοτικών υπηρεσιών
2.Ομαλή & απρόσκοπτη λειτουργία των Υπηρεσιών χωρίς όμως να παραγνωρίζονται τα οικονομικά δεδομένα και ο περιζήτητος περιορισμός του κόστους για τον οποίο μοχθεί η χώρα μας.
3.Αναβάθμιση των εργασιακών συνθηκών των αστυνομικών.
Επιπρόσθετα και πέραν της όποιας υπηρεσιακής αναδίπλωσης που θα πραγματοποιηθεί, θεωρούμε αυτονόητο ότι πρέπει συνάμα να δρομολογηθούν ενέργειες για την απεμπλοκή της αστυνομίας από αλλότρια καθήκοντα, για την ακόμη μεγαλύτερη εξοικονόμηση προσωπικού, που συνολικά και εφ’ όσον υλοποιηθούν τα προτεινόμενά μας, θα επιφέρουν σημαντικά οικονομικά οφέλη και ανακατανομή των απαιτούμενων οργανικών θέσεων, σε ένα σχήμα πιο λειτουργικό , πιο αποδοτικό και ευέλικτο.
Εν κατακλείδι, ο αριθμητικός περιορισμός των υπηρεσιών σήμερα σε συνδυασμό με τη κατάλληλη αναδιάρθρωση των υπηρεσιών είναι σε θέση να συμβάλει τα μέγιστα στην ανατροπή του αρνητικού κλίματος, την αναβάθμιση της εικόνας του Σώματος και την εμπέδωση της αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης στους πολίτες. Η «γάγγραινα» της ύπαρξης υπηρεσιών με δύναμη που αρκεί μονάχα για την φύλαξη του αστυνομικού καταστήματος , χωρίς να συμβάλει στην αστυνόμευση της περιοχής, πρέπει να εξαλειφθεί εξ’ ολοκλήρου και να αποτελεί μακρινό παρελθόν, με τη χάραξη μιας νέας πορείας προς το αύριο, με καλύτερη εσωτερική αναδιοργάνωση και ποιοτικότερη αναβάθμιση του Σώματος."
Ιωάννης ΚΑΤΣΙΑΜΑΚΑΣ
Πρόεδρος Π.Ο.ΑΞΙ.Α.