Κυριακή, 31 Μαΐου 2015

Περικοπές στα εκτός έδρας με την αύξηση των απαιτούμενων χλμ από 60 σε 160,με σκεπτικό προοδευτικά να μην χορηγούνται καθόλου?

Σχέδιο Νόμου «Δαπάνες Μετακινούμενων εντός & εκτός επικράτειας»

Το Υπουργείο Οικονομικών θέτει σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου «Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας». Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μάρδας καλεί όλους τους πολίτες και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχουν από σήμερα στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, προκειμένου να καταθέσουν τις προτάσεις τους μέχρι και την Τρίτη 2 Ιουνίου 2015 και ώρα 12:00, ώστε να συμβάλουν στη βελτίωση των διατάξεων του νομοσχεδίου.Στο προαναφερόμενο σχέδιο νόμου  Σχέδιο Νόμου που τέθηκε, την 28 Μαϊου 2015, σε δημόσια διαβούλευση στο opengov και  αφορά δαπάνες μετακινούμενων εντός & εκτός επικράτειας των Δημοσίων υπαλλήλων επηρεάζονται και οι μετακινήσεις των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας. 

Ενδεικτικά ένα σημείο του Σχεδίου Νόμου είναι η αύξηση του ορίου για την αυθημερόν μετακίνηση. Συγκεκριμένα μέχρι σήμερα η ημερήσια αποζημίωση για αυθημερόν μετακίνηση καταβάλλονταν στο δημοσίους υπαλλήλους όταν η μετακίνηση ήταν άνω των 40χλμ και στους Στρατιωτικούς και στους υπηρετούντες στα Σώματα Ασφαλείας όταν η μετακίνηση ήταν άνω των 60χλμ. Με το Σχέδιο Νόμου που τέθηκε σε διαβούλευση το όριο αλλάζει και για να καταβληθεί η αποζημίωση θα πρέπει η αυθημερόν μετακίνηση να είναι άνω των 160χλμ!!!(Δείτε εδώ το άρθρο 11 του νέου Σχεδίου Νόμου και εδώ τι ισχύει μεχρι σήμερα με το άρθρο 9  Ν.2685/1999).

Το σχέδιο νόμου περιλαμβάνει 26 άρθρα τα οποία είναι:Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση που ''συνοδεύει΄΄ το σχέδιο νόμου,με τα άρθρα 13, 14 και 15 γίνεται προσπάθεια εξορθολογισμού των διατάξεων για τις δαπάνες που καταβάλλονται στις περιπτώσεις αποσπάσεων ή μεταθέσεων σε υπαλλήλους και λειτουργούς, καθώς και στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας.