Πέμπτη, 19 Ιουνίου 2014

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΥΞΗΜΕΝΟ ΦΟΡΟ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΣ

Μετα απο σχετικά ερωτήματα που μας τέθηκαν αναφορικά με τον αυξημένο φόρο που προκύπτει κατά την εκκαθάριση της φορολογικής μας δήλωσης του οικονομικού έτους 2013, διευκρινίζουμε ότι αυτό οφείλεται στο αυξημένο ποσό της εδικής εισφοράς αλληλεγύης επί των εισοδημάτων που προκύπτει κατά την εκκαθάριση,  καθώς η παρακράτηση στις μηνιαίες αποδοχές μας διενεργείται χωρίς να λαμβάνονται υπ' όψιν τα ποσά που εισπράτουμε για την πέραν του 5 νθημέρου αποζημίωση και των ωρών της νυκτερινλης απασχόλησης.
για μια ακόμα φορά θα πρέπει να επισμάνουμε οτι η επιβολή του χαρατσίου σε εισοδήματα που δεν έχουμε εισπράξει είναι πέρα για πέρα αντισυνταγματική και αδιανόητη.
askapoasy