Πέμπτη, 5 Ιουνίου 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.ΑΣ.Υ. ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.
  Το Διοικητικό και Γενικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας που συνεδρίασε την 3 & 4 Ιουνίου 2014 αντίστοιχα, απασχόλησε διεξοδικά το ζήτημα των μηνύσεων τέως μετόχων του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. κατά των μελών του Διοικητικού του Συμβουλίου, οι οποίοι ζητούν να λάβουν συμπληρωματικό εφάπαξ, λόγω διοικητικής αποκατάστασής τους στους επόμενους βαθμούς μετά την αποστρατεία τους.
 Επισημαίνουμε ότι η Ομοσπονδία έχει κατ’ επανάληψη καταγγείλει τη «βιομηχανία παραγωγής στρατηγών» και άρα αφαίμαξης πόρων από τα ταμεία επί δεκαετίες ολόκληρες.  Να σημειωθεί ότι το Δ.Σ. του ΤΕΑΠΑΣΑ αποτελεί συλλογικό όργανο και οι αποφάσεις του λαμβάνονται με σεβασμό στη νομιμότητα, κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 138 του Ν. 4052/2012.  Επομένως, είναι άξιον απορίας πώς η συμμετοχή σε συλλογικά όργανα είναι δυνατόν να ποινικοποιείται, επιβαρύνοντας περαιτέρω τη λειτουργία των θεσμών και προσβάλλοντας την αξιοπιστία τους. Εξάλλου, με αυτόν τον τρόπο προσβάλλεται η συμμετοχή των αιρετών εκπροσώπων στα συλλογικά όργανα, θεσμική κατάκτηση για την οποία έχουν δοθεί αγώνες με στόχο τη λειτουργία του Ταμείου με όρους διαφάνειας και χρηστής διοίκησης.  Η Ομοσπονδία μας με κάθε νόμιμη ενδεδειγμένη ενέργεια είναι υποχρεωμένη να υπερασπιστεί τους μηνυόμενους συναδέλφους – μέλη του Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. κάνοντας ότι είναι απαραίτητο για την απαλλαγή τους από κάθε περιττή ταλαιπωρία, αλλά και τη λειτουργία του Ταμείου σε μια περίοδο κατά την οποία δεν επιτρέπονται σκοπιμότητες, λάθη και παραλείψεις από κανέναν