Παρασκευή, 20 Ιουνίου 2014ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Δ/νση : Οδός Κυριαζή α/α, Αγρίνιο, Τ.Κ. 30100
Τηλ.: 2641047782.  fax.: 2641047005
E-mail:
                                                                                            Αγρίνιο,  19 Ιουνίου  2014
Αριθ. Πρωτ.: 71/2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Συνάντηση εργασίας πραγματοποίησαν την 17 Ιουνίου 2014, εκπρόσωποι του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Α.Υ. Ακαρνανίας, (Πρόεδρος, Γεν. Γραμματέας και Αντιπρόεδρος)  με τον Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγο κ. Δημήτριο Τσακνάκη και τον Υπαρχηγό, Αντιστράτηγο κ. Σπυρίδωνα Παπασπύρου, η οποία διεξήχθη σε άριστο κλίμα.

Αναλύθηκαν προφορικά όλα τα εργασιακά, μισθολογικά και θεσμικά ζητήματα που μας απασχολούν και τονίστηκε ότι, η Ένωση είναι υπέρ του διαλόγου και της Μεταρρύθμισης στην Ελληνική Αστυνομία. Επισημάνθηκε όμως ότι, η εν λόγω μεταρρύθμιση   θα πρέπει να είναι απόρροια επιστημονικών μελετών, βασισμένων σε σύγχρονα δεδομένα (δηλ. σχέση Πληθυσμού, Εγκληματικότητας, Ιδιομορφία και ιδιαιτερότητες περιοχών, γεωγραφικές και άλλες). Στο εγχείρημα θα πρέπει να συμμετέχουν τόσο οι αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες Α.Ε.Α. όσο και αιρετοί εκπρόσωποι των τοπικών κοινωνιών καθώς και εκπρόσωποι συνδικαλιστικών οργανώσεων, καταθέτοντας τις προτάσεις και απόψεις τους.
         Μετά την ψήφιση του Νόμου για την αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, εκφράσαμε την αγωνία και τον προβληματισμό μας, αν οι, κατά την άποψή μας, δομικές αδυναμίες που θα προκύψουν, στην Ελληνική Αστυνομία με το σχετικό Νόμο μπορούν να βελτιωθούν μέσα από Προεδρικά Διατάγματα.
Τονίσαμε την ανάγκη να γίνει άμεση διαβούλευση, για να περιληφθούν οι απαραίτητες αλλαγές στη φιλοσοφία του νέου Νόμου, πριν την έκδοση των ρυθμιστικών Προεδρικών Διαταγμάτων,  με τον ανάλογο πάντα χρόνο προς συζήτηση.
Πέραν των ανωτέρω, ζητήσαμε την αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (Ε.Σ.Π.Α.) για κάλυψη και Βελτίωση της Υλικοτεχνικής Υποδομής της Ελληνικής Αστυνομίας,  με την παράλληλη ενίσχυση σε έμψυχο δυναμικό, την  πρόσληψη Αστυνομικών μέσω πανελληνίων εξετάσεων.
Ιδιαίτερη μνεία έγινε για το Πανεπιστήμιο Αστυνομικών Σπουδών, την αναβάθμιση της εκπαίδευσης, με την καθιέρωση της μετεκπαίδευσης και δια βίου μάθησης των Αστυνομικών, σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα, ως Πιστοποιημένη  Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση και την ανάγκη για  μείωση της γραφειοκρατίας.
Η Ένωση μας θα υποβάλει ρεαλιστικές προτάσεις με τις θέσεις μας  για όλα τα παραπάνω θέματα και ζήτησε, για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών αστυνόμευσης της περιοχής ευθύνης της Α.Δ. Ακαρνανίας, την ενίσχυση σε έμψυχο δυναμικό-υλικοτεχνική υποδομή. Τέλος, προσκαλέσαμε τον κ. Αρχηγό και τον κ. Υπαρχηγό να επισκεφτούν την περιοχή μας.
 
Φωτογραφία από τη συνάντηση.