Παρασκευή, 13 Ιουνίου 2014

Κλήτευση μάρτυρα αστυνομικού στα δικαστήρια - άσκηση ποινικής δίωξης και διαθεσιμότητας σε βάρος αστυνομικών για ελευθέρωση κρατουμένου‏

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Με τα υπ’ αριθ. 900/1/1 και 900/5/4 από 6/6/2014 επισυναπτόμενα
έγγραφά μας, απευθυνθήκαμε στον προκάτοχό σας όσο και στον Υπουργό
Δικαιοσύνης κ. Χαράλαμπο ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ για δυο σοβαρά ζητήματα που
ταλανίζουν τους αστυνομικούς και τις Αστυνομικές Υπηρεσίες. Αυτά έχουν σχέση

με την κλήτευση μάρτυρα αστυνομικού στα δικαστήρια και την άσκηση ποινικής
δίωξης και διαθεσιμότητας σε βάρος αστυνομικών για ελευθέρωση κρατουμένου.
Επειδή ως γνωστόν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει κατατεθεί στη Βουλή
σχετικό νομοσχέδιο, φρονούμε ότι δεν πρέπει να χαθεί η ευκαιρία της άμεσης
νομοθέτησης και της επίλυσης των χρόνιων αυτών αιτημάτων μας.
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Παρακαλούμε να υιοθετήσετε τις προτάσεις μας και από κοινού με το
συναρμόδιο Υπουργείο Δικαιοσύνης προωθήσετε τις σχετικές τροπολογίες, όπως
αυτές διαλαμβάνονται στα προαναφερόμενα έγγραφά μας
Προς: Τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη,
κ. Βασίλειο ΚΙΚΙΛΙΑ
Κοιν.: 1) Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
κ. Χαράλαμπο ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
2) Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας
Αντιστράτηγο κ. Δημήτριο ΤΣΑΚΝΑΚΗ
3) Πολιτικά Κόμματα
4) Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις