Παρασκευή, 20 Ιουνίου 2014

ΕΔΩ ΤΕΑΠΑΣΑ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΦΑΠΑΞ…  Στο στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης  βρίσκεται η μηνυτήρια αναφορά στον Εισαγγελέα Πλημ/κων Αθηνών, των τριών (3) συνταξιούχων συναδέλφων μας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου από το 2009 έως και το 2014 , ισχυριζόμενοι ότι με τις αποφάσεις τους αρνήθηκαν και εξακολουθούν να τους αρνούνται δήθεν παράνομα τη χορήγηση του
δικαιούμενου συμπληρωματικού εφάπαξ, που τους αναλογεί,  λόγω της διοικητικής τους αποκατάστασης  στους επόμενους βαθμούς (Υ/γου –Α/γου) μετά την αποστρατεία τους και χωρίς να επανέρχονται στην πραγματική ενεργό υπηρεσία. Η εξέταση έχει κριθεί ως επείγουσα και ήδη τα μέλη του Δ.Σ. του ΤΕΑΠΑΣΑ καταθέτουν ανωμοτί στην αρμόδια πταισματοδίκη. Η υπόθεση  αφορά όσους αποστρατεύονται  στις κρίσεις και στη συνέχεια  κατέφευγαν στα Διοικητικά Δικαστήρια, τα οποία τους χορηγούσαν αναδρομικά τους επόμενους διοικητικά βαθμούς ,με συνέπεια να «ερχόταν»  στο Ταμείο και αφού κατέβαλλαν  μια μικρή εισφορά (διαφορά παλαιού – νέου μισθολογικού βαθμού) έπαιρναν ένα νέο ενισχυμένο εφάπαξ στο νέο τους μισθολογικό βαθμό (συνήθως Αρχηγού ΕΛ.ΑΣ) . Τέλος στην «βιομηχανία των Στρατηγών»  έβαλε ο  Ν.4052 τον Φεβρουάριο του 2012. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι αυτό συνέβαινε μόνο στον εργασιακό μας χώρο. Μόνο για τις εκκρεμείς υποθέσεις μέχρι την ψήφιση του Νόμου, το Ταμείο θα έπρεπε να καταβάλλει το ποσό των 2.200.000 €, σύμφωνα με τη Διοίκηση του. Οι συγκεκριμένοι πρώην μέτοχοι επέλεξαν την ποινικοποίηση μιας αμιγούς διοικητικής διαδικασίας γνωρίζοντας ότι τα μέλη του ΔΣ του ταμείου ενήργησαν με γνώμονα την νομιμότητα, την διασφάλιση της βιωσιμότητας του ταμείου αλλά και τα συμφέροντα των μετόχων του.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ… Προβληματίζει και δημιουργεί πολλά ερωτηματικά η αιφνίδια απόφαση του Μ.Τ.Σ. να εφαρμόσει τις διατάξεις του νόμου που προβλέπει την ασφάλιση σε ένα και μόνον επικουρικό , διακόπτοντας την ασφάλιση των Αξιωματικών του Υγειονομικού της ΕΛ.ΑΣ. που κατατάχθηκαν μετά το 1993 , αποστέλλοντας τις μέχρι σήμερα κρατήσεις στο ΤΕΑΕΧ.

ΔΑΝΕΙΑ… Καμία έγκριση δανείου για το τρέχον έτος δεν έχει γίνει , παρά τη σωρεία αιτήσεων, καθώς ο Υπουργός δεν έχει εκδώσει την Υ.Α. για τον καθορισμό του επιτοκίου χορήγησης. Αναγκαιότητα όμως προβάλλει και η μείωση του χρόνου προϋπόθεσης από τα 10 χρόνια στα 5 χρόνια.

ΚΥΥΑΠ… Χρονίζει όμως και η ένταξη των νεοεισερχομένων στην ΕΛ.ΑΣ ,αλλά και σε βάθος 10ετίας ή 5ετίας στον ΚΥΥΑΠ  καθώς 5 μήνες μετά την παράδοση της αναλογιστικής μελέτης το Δ.Σ. δεν την έχει συζητήσει.

ΚΑΤ’ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΦΑΠΑΞ… Καθορίστηκαν από το Δ.Σ. και εκδόθηκε η εγκύκλιος για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την κατ’ εξαίρεση χορήγηση του εφάπαξ στις περιπτώσεις (35ετία, ύστατο νόσημα, αναπηρία κ.λ.π.), που προβλέπονται από την νέα Υ.Α. για τους τομείς Πρόνοιας.

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΦΑΠΑΞ.. Τριγμούς στην συνοχή δημιουργεί η κατ’ πλειοψηφία απόφαση του ΔΣ , να χο
ρηγεί  το εφάπαξ του ΤΠΑΣ σε όσους διαγράφηκαν μετά την 1.8.2012 και έως την 14.3.2014 στον παλαιό τρόπο υπολογισμού και στην μείωση 1,96% του Ν.4093/2012 και με ερωτηματικό εάν για όσους εγκλωβισμένους στα 30 χρόνια που θα το λάβουν μετά το 2016 θα τους επιβάλλει επιπρόσθετα και την κράτηση 1,20%.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ…  Μάλλον σύγχυση δημιούργησε η εγκύκλιος της αναγνώρισης του χρόνου σχολής . Αφορά όσους κατετάγησαν προ πανελλαδικών στην Σχολή Αστυφυλάκων και μόνον για το εφάπαξ, χωρίς καμία άλλη ασφαλιστική δυνατότητα. Προσφέρει ουσιαστικά την μείωση του χρόνου απονομής για όσους θα υποβάλλουν άμεσα αίτηση συνταξιοδότησης , το δε ποσό για κάθε μήνα αναγνώρισης είναι αυτό που αποτυπώνεται στο μηνιαίο σημείωμα αποδοχών στις κρατήσεις υπέρ ΤΠΑΣ.

Αντώνης ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ
Μέλος ΔΣ ΤΕΑΠΑΣΑ