Τρίτη, 21 Οκτωβρίου 2014

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΗΣΑΜΕ ΚΡΑΥΓΑΛΑΙΕΣ ΑΔΙΚΙΕΣ KAI ΣΤΡΕΒΛΩΣΕΙΣ. ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΜΕ ΜΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΔΕΣΜΗ ΔΙΑΣΤΡΑΥΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ EIXAN ΓΙΝΕΙ ΠΟΤΕ! ΕΤΣΙ ΕΝΙΣΧΥOYME ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ AΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ".

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
    Δελτίο Τύπου
              Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2014

Με αφορμή την ανακοίνωση των στοιχείων της 17ης έκθεσης του πληροφοριακού συστήματος «HΛΙΟΣ», που αφορά στις συντάξεις και τα προνοιακά επιδόματα για το μήνα Οκτώβριο, ο υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Γιάννης Βρούτσης δήλωσε τα εξής:


«Τα δύο τελευταία χρόνια με σχέδιο, οργάνωση και, κυρίως, πολλή δουλειά καταφέραμε να βάλουμε το ασφαλιστικό σε νέες, πιο στέρεες βάσεις. Το νοικοκυρέψαμε, αποκαταστήσαμε κραυγαλέες αδικίες, στρεβλώσεις και διαρροές, εμπεδώσαμε μια πιο υγιή ασφαλιστική συνείδηση σε πολίτες και επιχειρήσεις. Κυριότερα, όμως, ενισχύσαμε την εισπρακτική ικανότητα του συστήματος, φέρνοντάς το ξανά σε ταμειακή ισορροπία.
Δεν είναι τυχαίο λοιπόν, το γεγονός ότι σε αυτούς τους πρώτους δέκα μήνες του 2014, η απορρόφηση πόρων του Κρατικού Προϋπολογισμού για τη χρηματοδότηση του ασφαλιστικού κινείται απόλυτα εντός των προγραμματισμένων στόχων, καθώς με προϋπολογισθείσα καταβολή 83,33% της συνολικής κρατικής επιχορήγησης των ασφαλιστικών ταμείων για το 2014, έχει απορροφηθεί το 83,39%.  
Από την άλλη, βάζουμε οριστικό τέλος στην πολυνομία και στο δαιδαλώδες –κυριολεκτικά χαοτικό - θεσμικό περιβάλλον του ασφαλιστικού, σε έναν παραλογισμό πολυπληθών, αλληλεπικαλυπτόμενων και συχνά αντιφατικών μεταξύ τους ρυθμίσεων που ταλαιπωρούσαν για χρόνια ασφαλισμένους και ταμεία. Η κωδικοποίηση και απλοποίηση των 5.436 νόμων, διαταγμάτων και άλλων κανονιστικών πράξεων που εκτείνονται σε 38.495 σελίδες ρυθμιστικού περιεχομένου, θα ολοκληρωθεί το Νοέμβριο του 2015 και δεν πρόκειται να θίξει τις υφιστάμενες παροχές και παραμέτρους του ασφαλιστικού. Ωστόσο, αποκαλύπτοντας μικρές και μεγάλες, ενδεχομένως προκλητικές και «φωτογραφικές» εξαιρέσεις, θα βάλει μια διαχωριστική γραμμή για το μέλλον, για ένα δίκαιο και διαφανές  ασφαλιστικό σύστημα που δεν θα διακρίνει τους συνταξιούχους σε «πληβείους» και «πατρικίους». 

Ακόμη, με την αξιοποίηση του πληροφοριακού συστήματος «ΗΛΙΟΣ», προχωρούμε σε μια νέα δέσμη στοχευμένων διασταυρώσεων για την αποτύπωση των δικαιούχων, αλλά και τον εντοπισμό ενδεχόμενης παραβατικότητας σε πεδία, όπως π.χ. η παροχή οικογενειακών επιδομάτων σε συνταξιούχους, όπου η σχετική δαπάνη των 664.862 οικογενειακών επιδομάτων που παρέχονται σε συνταξιούχους 35 ασφαλιστικών φορέων ανέρχεται σήμερα στα 462 εκατ ευρώ ετησίως.

Σε ότι αφορά στην έκθεση του συστήματος «ΗΛΙΟΣ» για τον Οκτώβριο του 2014 παρουσιάζονται και αυτό το μήνα ενδιαφέροντα στοιχεία.  
Συγκεκριμένα, ως προς τα στοιχεία για τις συντάξεις:
§  Ο αριθμός των συνταξιούχων ανέρχεται σε 2.653.257 άτομα
§  Ο συνολικός αριθμός των καταβαλλόμενων συντάξεων ανέρχεται σε 4.491.514 εκ των οποίων οι 11.885 καταβάλλονται σε υπηκόους άλλων χωρών
§  Η συνολική μηνιαία δαπάνη για συντάξεις το μήνα Οκτώβριο ανέρχεται σε 2.318.116.345,24 ευρώ
§  Η αντίστοιχη δαπάνη για το πρώτο δεκάμηνο του 2014 ανέρχεται σε 23.084.828.566,69 ευρώ, κινούμενη εντός των προγραμματισμένων στόχων της συνταξιοδοτικής δαπάνης και της απορρόφησης πόρων του Κρατικού Προϋπολογισμού για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.
§  Το μέσο μηνιαίο εισόδημα από συντάξεις γήρατος ανέρχεται στα 948,16 ευρώ

Επίσης, τα σημαντικότερα ευρήματα της έκθεσης ως προς τις παροχές προνοιακών επιδομάτων είναι τα εξής:
•  Ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων προνοιακών επιδομάτων ανέρχεται σε 166.613
•  Ο συνολικός αριθμός των καταβαλλόμενων επιδομάτων ανέρχεται σε 175.630
• Η συνολική μηνιαία δαπάνη για επιδόματα τον Οκτώβριο ανέρχεται σε 55.995.597 εκ ευρώ, ενώ η αντίστοιχη δαπάνη για το πρώτο δεκάμηνο του 2014 ανέρχεται σε 549.610.669 εκ ευρώ.

Το περιεχόμενο του συστήματος «ΗΛΙΟΣ» και οι δυνατότητες παροχής δεδομένων εμπλουτίζονται συνεχώς. Ήδη, από τον προηγούμενο μήνα και πέραν των άλλων πληροφοριακών στοιχείων, παρουσιάζεται η μηνιαία εισροή των νέων συνταξιούχων και η δαπάνη για την καταβολή των αναδρομικών και του ποσού των συντάξεων ανά ταμείο κύριας και επικουρικής ασφάλισης. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Οκτωβρίου, παρουσιάζονται αναλυτικά τα ακόλουθα:


ΠΛΗΘΟΣ ΝΕΩΝ ΣΥΝΤ/ΧΩΝ
ΙΟΥΛΙΟΣ 2014
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014
9.707
12.696
12.549
19.812
ΚΥΡΙΑ : 11.998
15.169
ΚΥΡΙΑ : 9.858
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ: 7.814
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ : 5.311

  
                                                                                                
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014

ΠΛΗΘΟΣ ΝΕΩΝ ΣΥΝ/ΧΩΝ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ (€)
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ (€)
ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ
9.858
34.811.805,60
6.556.393,10 
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
5.311
16.529.623,86
882.894,63 
ΣΥΝΟΛΟ
15.169
51.341.429,46
7.439.287,73
 Επιπλέον, παρουσιάζονται αναλυτικά στοιχεία για το πλήθος των αναστολών συντάξεων και το ποσό αναστολής λόγω ληξιαρχικών μεταβολών (θάνατος, γάμος) ανά ταμείο κύριας και επικουρικής ασφάλισης.


ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014

ΠΛΗΘΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΥΝ/ΞΩΝ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ  ΠΟΣΟ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ (€)
ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ
6.390
3.717.013,17
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
2.882
438.040,85
ΣΥΝΟΛΟ
9.272
4.155.054,02


Τέλος, έχοντας πλέον διαθέσιμα δεδομένα για περισσότερο από ένα πλήρες έτος λειτουργίας του συστήματος «ΗΛΙΟΣ» παρουσιάζουμε σε διαγράμματα την εξέλιξη για την αντίστοιχη περίοδο: α) του αριθμού των συνταξιούχων ανά μήνα, β) της μηνιαίας δαπάνης για συντάξεις και γ) του μέσου μηνιαίου εισοδήματος από συντάξεις.