Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου 2014

ΠΟΑΣΥ ΠΟΑΞΙΑ Αίτημα για παροχή οικονομικών στοιχείων

Κύριε Αρχηγέ,
Γνωρίζετε ότι το συνδικαλιστικό μας κίνημα έδωσε μια κορυφαία
συνδικαλιστική μάχη, προσφεύγοντας στο Συμβούλιο της Επικρατείας τον Ιανουάριο
του 2013 κατά του νομοθετήματος του Υπουργείου Οικονομικών και τις επιζήμιες
για το αστυνομικό προσωπικό διατάξεις (Ν. 4093/2012), με τις οποίες επέβαλε νέες
μειώσεις στους βασικούς μας μισθούς, αλλά και νέες περικοπές στο σύνολο των
επιδομάτων, αναδρομικά από 1-8-2012.

Η Ολομέλεια του ΣτΕ, στη συνέχεια αποφάνθηκε ως προς την
αντισυνταγματικότητα των κρινομένων διατάξεων και κάλεσε το υπουργείο να
μεριμνήσει για τον τρόπο επιστροφής των χρηματικών ποσών που αντιστοιχούν στη
διαφορά μεταξύ των αποδοχών που καταβάλλονταν πριν από την εφαρμογή του Ν.
4093/2012 και των αποδοχών που πράγματι κατεβλήθησαν μετά τις περικοπές.
Πέραν τούτου η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας υποχρεώνει το
Υπουργείο Οικονομικών να προχωρήσει στην αναβίωση του μισθολογίου, όπως αυτό
ίσχυε πριν από τις περικοπές των διατάξεων του ως άνω νόμου.
Επειδή, παρά την κατάθεση στην Βουλή του προσχεδίου του Προϋπολογισμού
έτους 2015 και τις δηλώσεις του κ. Πρωθυπουργού την περασμένη Παρασκευή στη
Βουλή, παραμένει ασαφές το πώς ακριβώς προτίθεται να συμμορφωθεί το υπουργείο
Οικονομικών, παρακαλούμε να θέσετε υπόψη μας τα συγκεκριμένα οικονομικά
μεγέθη των μισθολογικών δαπανών για το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας,
πριν και μετά την εφαρμογή του Ν. 4093/2012, καθώς και το συνολικό ποσό των
δικαιούμενων αναδρομικών ποσών μέχρι και τις 30 Οκτωβρίου 2014, όπως
προκύπτει από την αρμόδια υπηρεσία της Διεύθυνσης Οικονομικών.
Τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα, προκειμένου να γνωρίζουμε τα ακριβή
ποσά που δικαιούνται οι συνάδελφοι με βάση τις αποφάσεις του Συμβουλίου της
Επικρατείας, ώστε να χρησιμοποιηθούν αυτά σε συντρέχουσες περιπτώσεις άσκησης
περαιτέρω ενδίκων μέσων.
Προς: Τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας
Αντιστράτηγο κ. Δημήτριο ΤΣΑΚΝΑΚΗ
Κοιν.: 1) Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
κ. Βασίλειο ΚΙΚΙΛΙΑ
2) Προϊστάμενο Επιτελείου Α.Ε.Α.
Αντιστράτηγο κ. Κων/νο ΤΣΟΥΒΑΛΑ
3) Προϊστάμενο Κλάδου Οικονομοτεχνικής Υποστήριξης & Πληροφορικής
Υποστράτηγο κ. Αθανάσιο ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
4) Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις