Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου 2014

Το σημερινό δημοσίευμα της Εφημερίδας των Συντακτών που αφορά τον κ. Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας το εκλαμβάνουμε ως αήθη επίθεση όχι μόνο προς το πρόσωπό του, αλλά και στον θεσμό που εκπροσωπεί. Η επίκληση πληροφοριών από ανώνυμους «συνδικαλιστές» και η αναφορά σε παραβίαση νόμων και κανονισμών βρίθει αναληθειών, καθώς είναι πασίδηλο ότι
κάτι τέτοιο δεν ισχύει.
Πραγματεύεται ένα γεγονός που έλαβε χώρα πριν από δύο περίπου χρόνια και προκαλεί έντονα ερωτηματικά η δημοσιοποίησή του σήμερα, 20 Οκτωβρίου,

που είναι η πανηγυρική Ημέρα της Ελληνικής Αστυνομίας και εορτάζει ο προστάτης
μας Άγιος Αρτέμιος. Αυτά ενισχύονται και από το ότι ο συντάκτης του, προτού
διασταυρώσει τις «πληροφορίες» του (προφανώς δεν απευθύνθηκε ούτε στο Αρχηγείο
της Ελληνικής Αστυνομίας, ώστε να παρουσιάσει τη θέση του για την ισχύουσα
διαδικασία περί επιλογής – τοποθέτησης αστυνομικού προσωπικού στην Διεύθυνση
Εσωτερικών Υποθέσεων) προέβη στην εξαγωγή αυθαίρετου συμπεράσματος ότι έχει
διαπραχθεί ποινικό αδίκημα, σχετιζόμενο με την Υπηρεσία που εντέλλεται να
καταπολεμά τη διαφθορά και την ανομία, απαξιώνοντας το κύρος της.
Άλλο θέμα είναι η επεξεργασία προτάσεων και η προώθηση θέσεων που
αφορούν στην στελέχωση Ειδικών Υπηρεσιών και άλλο θέμα η διαπόμπευση
θεσμών και προσώπων σε επιλεγμένη χρονική στιγμή.
Η Ομοσπονδία μας, αποδοκιμάζει το συγκεκριμένο δημοσίευμα, δηλώνοντας
κατηγορηματικά ότι η διασφάλιση των συμφερόντων των συναδέλφων δεν γίνεται
δια της ανωνυμίας των αφανών κινήτρων, αλλά με το θάρρος της γνώμης και την
υπεύθυνη στάση που καμία σχέση δεν έχουν με «χτυπήματα κάτω από τη μέση».