Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου 2014

το νομοσχεδίο του ΥΠΕΘΑ και οι "πονηρές" τροπολογίες για ΜΤΣ και εφάπαξ

Η “ακτινογραφία” του νομοσχεδίου του ΥΠΕΘΑ και κυρίως των τροπολογιών που κατατέθηκαν έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Ποια είναι τα αμφιλεγόμενα και “σκοτεινά” σημεία τροπολογιών, με τις οποίες η Κυβέρνηση επιχείρησε να δώσει λύση σε χρόνια προβλήματα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας;

Οι “πονηρές” τροπολογίες του πρόσφατου Νομοσχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας καταγράφηκαν από άνθρωπο που είχε την δυνατότητα να παρακολουθήσει όλη την συζήτηση που έγινε και να τις μελετήσει με προσοχή.

Ποιες είναι αυτές και ποια τα ερωτήματα που προκαλούν; Ιδού η “ακτονογραφία” :

Τροπολογία 1745/36/26.8.2014 για το ΜΤΣ :
Μετά την θέση σε ισχύ του Νόμου 4146/2013, για να καταβάλει το ΜΤΣ μέρισμα πρέπει από τα έσοδά του να αφαιρούνται

-ποσό 20% επί των ακαθαρίστων εσόδων και όχι κάτω από 5 εκ ΕΥΡΩ υπέρ της δημιουργίας αποθεματικού

-το ποσό της ρύθμισης των οφειλών του Ν. 4058/2012

-λειτουργικές δαπάνες και άλλα έξοδα.

Δεν χρειάζονtαν παρά απλές μαθηματικές πράξεις για να διαπιστώσει κανείς ότι η ρύθμιση αυτή οδηγούσε σε μείωση του μερίσματος, κάτι που επιβεβαιώθηκε λίγους μόνο μήνες αργότερα.

Με την συγκεκριμένη τροπολογία, η υποχρέωση αφαίρεσης από τα έσοδα ποσού υπέρ της δημιουργίας αποθεματικού αυξάνεται και συγκεκριμένα τετραπλασιάζεται από τα 5 στα 20 εκατ. ΕΥΡΩ ετησίως και μάλιστα αναδρομικά και για τις κλεισμένες χρήσεις 2012 και 2013.

Είναι περισσότερο από προφανές ότι τίποτα δεν εγγυάται αύξηση του μερίσματος, παρά τις περί αντιθέτου δηλώσεις.

Τροπολογία ΝΔ 1747/38/26.8.14 για τα χρέη του ΜΤΣ :

Ενόψει των επικείμενων εκλογών, τέλη Μαρτίου 2012 τέθηκε σε ισχύ η παρ. 7 του άρ. 20 του Ν. 4058/2012, με την οποία τα χρέη του ΜΤΣ προς το Ελληνικό Δημόσιο ρυθμίστηκαν μέχρι το 2027.

Η διάταξη δεν επέφερε καμία ευεργετική επίδραση στο εισόδημα των αποστράτων, αφού το μέρισμα συνέχισε να μειώνεται.

Με την συγκεκριμένη τροπολογία, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας παρέτεινε την ρύθμιση των χρεών αντί για το 2027 μέχρι το 2034.

Eίναι εξαιρετικά αμφίβολο εάν με τον τρόπο αυτό μπορεί να εξασφαλιστεί η καταβολή αξιοπρεπούς μερίσματος.

Τροπολογία ΝΔ 1748/39/26.8.14 για εφάπαξ :

Κατά την διάρκεια της συζήτησης στην Επιτροπή η κ. Τάνια Ιακωβίδου (πρώην συνεργάτιδα του Γραμματέα Διαφάνειας κ. Γ. Σούρλα) προσπάθησε να δώσει πανηγυρικό τόνο στην συγκεκριμένη τροπολογία. Είναι άξιο απορίας το γιατί. Ειδικότερα :

Η πρώτη παράγραφος δεν αλλάζει τίποτα ουσιαστικό στα ισχύοντα. Όσοι παραιτούνται ή αποτάσσονται δεν λαμβάνουν το εφάπαξ κατά το χρόνο της αποχώρησής τους, αλλά κατά το χρόνο της συνταξιοδότησής τους από το Δημόσιο ή άλλο φορέα κύριας ασφάλισης. Το μόνο που προσθέτει η συγκεκριμένη διάταξη είναι ότι όσοι από τους παραιτούμενους ή αποτασσόμενους έχουν λάβει προκαταβολή εφάπαξ, υποχρεούνται να την επιστρέψουν.

Η δεύτερη παράγραφος φέρεται να προτείνει αλλαγή στον χρόνο καταβολής εφάπαξ σε ΕΠΟΠ. Ειδικότερα, με βάση τα σήμερα ισχύοντα, οι ΕΠΟΠ που αποχωρούν από το στράτευμα δικαιούνται να λάβουν εφάπαξ μετά τη συμπλήρωση είκοσι πέντε (25) ετών πραγματικής υπηρεσίας. Εάν αποχωρήσουν νωρίτερα, τότε τους επιστρέφονται οι κρατήσεις.

Με την προτεινόμενη διάταξη οι αποχωρούντες ΕΠΟΠ για να λάβουν εφάπαξ αρκεί να συμπληρώσουν δέκα χρόνια μετοχικής σχέσης. Εάν, όμως, πρόκειται για ΕΠΟΠ, που παραιτήθηκαν ή αποτάχθηκαν, τότε λαμβάνουν εφάπαξ όχι κατά τον χρόνο της αποχώρησής τους, αλλά κατά τον χρόνο συνταξιοδότησής τους από το δημόσιο ή άλλο δημόσιο φορέα.

Είναι σαφές ότι μπορεί μεν το δικαίωμα απόληψης εφάπαξ να αναγνωρίζεται με την πάροδο δέκα (10) μόλις ετών, πλην όμως για να το λάβουν οι ΕΠΟΠ θα πρέπει πρώτα να αποχωρήσουν από το στράτευμα με τρόπο που δεν είναι παραίτηση ή απόταξη. Διότι σε περίπτωση παραίτησης ή απόταξης, θα πάρουν εφάπαξ πολλά χρόνια αργότερα, δηλ. όταν συνταξοδοτηθούν. Τίθεται λοιπόν ένα απλό ερώτημα : μπορεί κάποιος να δώσει ένα παράδειγμα ΕΠΟΠ που θα παραμείνει στην ενέργεια και θα καταφέρει με 10 χρόνια υπηρεσίας να λάβει εφάπαξ;

Τροπολογία ΝΔ 1744/35/26.8.14 για της πυραυλακάτους της Ελευσίνας :

*Παρέχεται η δυνατότητα στο Πολεμικό Ναυτικό να παρακρατήσει ποσό 2.204.014 ΕΥΡΩ, το οποίο αντιστοιχεί στο υπόλοιπο του συμβατικού τιμήματος της τορπιλακάτου Νο 5 [ΡΙΤΣΟΣ], προκειμένου να καταβληθεί απευθείας στους υποκατασκευαστές των Ναυπηγείων Ελευσίνας για την πραγματοποίηση εργασιών επισκευής.

*Η τορπιλάκαταος 5 έπρεπε να παραδοθεί στις 31.5.2014. Όμως, από το κείμενο της τροπολογίας προκύπτει ότι δεν παραδόθηκε.

*Οι ΝΒΕΕ έχουν ήδη εισπράξει 228.169.280 ΕΥΡΩ για τις ΤΠΚ 6 και 7, χωρίς μέχρι σήμερα να γνωρίζουμε εάν έχουν επανεκκινήσει οι διαδικασίες για τη ναυπήγησή τους.

*Η Κυβέρνηση ψήφισε πριν έναν χρόνο φωτογραφική τροπολογία με την οποία επέτρεψε την καταβολή 25 εκατ. ΕΥΡΩ προς τα Ναυπηγεία Ελευσίνας από την τροποποίηση του προγράμματος των τορπιλακάτων και την απευθείας ανάθεση του έργου της συντήρησης των πλωτών δεξαμενών του Πολεμικού Ναυτικού ύψους 10 εκατ. ΕΥΡΩ, προς τα Ναυπηγεία Νεωρίου Σύρου, που αποτελούν θυγατρική των Ναυπηγείων Ελευσίνας.

Μετά από φωτογραφικές ρυθμίσεις ύψους τουλάχιστον 35 εκατ. ΕΥΡΩ, η Κυβέρνηση ανακάλυψε ότι οι ΝΒΕΕ δεν μπορούσαν να τις αξιοποιήσουν διότι χρωστούν σε ασφαλιστικά ταμεία. Και αντί να τις υποχρεώσει να καταβάλουν τις εισφορές, προέβη σε μια σκανδαλωδώς ευνοϊκή ρύθμιση των οφειλομένων απαλλάσσοντας τους κατά νόμο υπευθύνους από ποινικές ευθύνες, που έχουν οδηγήσει χιλιάδες άλλους στα αυτόφωρα τα τελευταία 4 χρόνια.

Και αφού έγινε και αυτό, η Κυβέρνηση ανακάλυψε ότι οι εργαζόμενοι στο Νεώριο Σύρου παραμένουν απλήρωτοι και χρειάστηκε και νέα τροπολογία για να πάρουν – εάν πάρουν – μικρό μέρος των οφειλομένων.

Τώρα, με την συγκεκριμένη τροπολογία η Κυβέρνηση ανακαλύπτει ότι οι ΝΒΕΕ έχουν αδυναμία να συνεργαστούν με τους υπεργολάβουε τους και αναλαμβάνει και αυτό να το κάνει το Ελληνικό Δημόσιο.
 πηγη bloko.gr