Σάββατο, 20 Σεπτεμβρίου 2014

Προκηρύχθηκε από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ο διαγωνισμός για την «Οικονομοτεχνική Μελέτη ΔιαπίστωσηςΒιωσιμότητας των Μετοχικών Ταμείων Στρατού ( ΜΤΣ), Ναυτικού ( ΜΤΝ) και Αεροπορίας ( ΜΤΑ) και των υπό αυτών Φορέων – Ειδικών Λογαριασμών/Κλάδων».

Σύμφωνα με την απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής ΆμυναςΙωάννη Λαμπρόπουλου ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000 €) και θα βαρύνει τις πιστώσεις ΚΥ ΥΠΕΘΑ.
Στο σιτε εφημεριδας παρασκηνιο