Σάββατο, 13 Σεπτεμβρίου 2014

ποασυ για επιτροπη συμμορφωσης ΣΤΕ

Προς: Τις Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις
Αδικαιολόγητη μη συμμόρφωση του Υπουργείου Οικονομικών προς τις αποφάσεις της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας διαπιστώνει το αρμόδιο Τριμελές Συμβούλιο Συμμόρφωσης στο πρακτικό του (υπ. αριθμ. 10/2014) και καλεί τον υπουργό Οικονομικών να συμμορφωθεί προς τις εν λόγω αποφάσεις εντός δυο μηνών από την κοινοποίησή του, ορίζει δε νέα ημερομηνία συζήτησης της υπόθεσης ενώπιον
του ιδίου Συμβουλίου, την 28η Νοεμβρίου 2014. Στο εξαιρετικής νομικής σημασίας πρακτικό, περιγράφεται η υποχρέωση της κυβέρνησης: Α) Να επιστρέψει τα ποσά που παρακρατήθηκαν από τον κάθε Έλληνα αστυνομικό ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, δυνάμει της Υπουργικής Απόφασης που κηρύχθηκε αντισυνταγματική,  Β) να μεριμνήσει για τον τρόπο επιστροφής των χρηματικών ποσών που αντιστοιχούν στη διαφορά μεταξύ των αποδοχών που οι αστυνομικοί ελάμβαναν προ της εφαρμογής του Ν. 4093/2012 και αυτών που τους καταβλήθηκαν μετά τις περικοπές που υπέστησαν κατ’ εφαρμογή του νόμου αυτού και  Γ) να αναβιώσει τα ειδικά μισθολόγια για τους υπηρετούντες στα Σώματα Ασφαλείας, όπως ίσχυαν προ της τροποποιήσεώς τους με τις αντισυνταγματικές διατάξεις του Ν. 4093/2012 (επαναφορά στα μισθολογικά επίπεδα του 2012).  Στο ίδιο πρακτικό αναγνωρίζεται βέβαια η ευχέρεια της κυβέρνησης να προβεί στην κατάρτιση νέου μισθολογίου για τα στελέχη των Σ.Α., πλην όμως, αυτό δεν μπορεί να καθοριστεί σε επίπεδο αντίστοιχο αυτού που δημιουργήθηκε με τις αντισυνταγματικές διατάξεις του 4093/2012,  ήτοι του ισχύοντος, καθώς κάτι τέτοιο θα ισοδυναμούσε σε παραβίαση του δεδικασμένου. Να σημειωθεί ότι καμία από τις αιτιάσεις του Υπουργού Οικονομικών δεν έγινε δεκτή από το Τριμελές ΣυμβούλιοΚατόπιν της ανωτέρω εξέλιξης και της χαρακτηριστικής ταχύτητας με την οποία λειτούργησε το Συμβούλιο της Επικρατείας, οι Ομοσπονδίες ενθαρρυμένες από το μέχρι στιγμής αποτέλεσμα, συνεχίζουν τον αγώνα τους, για την πλήρη δικαίωσή τους, ώστε να μην υπάρξει καμία οικονομική απώλεια για τους συναδέλφους. Επειδή οι Ομοσπονδίες, όπως έχουμε επισημάνει και από χθες, γνωρίζουν ότι το Υπουργείο Οικονομικών επεξεργάζεται νομοθετικές ρυθμίσεις, ζητήσαμε ήδη άμεση συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών ώστε να έχουμε την δέουσα ενημέρωση υπεύθυνα και σοβαρά για τις επιβαλλόμενες νομοθετικές ρυθμίσεις, χωρίς εκπτώσεις και υπεκφυγέςΣυμμόρφωσης, καθώς, όπως ρητά αναφέρεται, αυτές δεν συνιστούν νόμιμα εμπόδια για την απαιτούμενη συμμόρφωση, ούτε δικαιολογούν προσωρινή αποχή από αυτήν ως μη βασιζόμενα σε κάποια συνταγματική διάταξη ή αρχή. Δηλαδή, η Κυβέρνηση επικαλέστηκε απαραδέκτως και αβασίμως τόσο την αποτίμηση του δημοσιονομικού κόστους, όσο και την διαπραγμάτευση του ζητήματος με την «λεγόμενη τρόικα» (sic