Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου 2014

ετήσια συντηρητική εκπαίδευση των Αστυνομικών


Θεσσαλονίκη, 17 Σεπτεμβρίου 2014

Αριθ. Πρωτ.:125/2014

 

Προς: Τον Πρόεδρο της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

          κ. Χρήστο ΦΩΤΟΠΟΥΛΟ

 

Κοιν.: 1) Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας

             Αντιστράτηγο κ. Δημήτριο ΤΣΑΚΝΑΚΗ (μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)

         2) Προϊστάμενο Επιτελείου Α.Ε.Α.

             Αντιστράτηγο κ. Κωνσταντίνο ΤΣΟΥΒΑΛΑ (μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)

         3) Δ/νση Εκπαίδευσης/Α.Ε.Α.  (μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)

 

Θέμα: «Προμήθεια φυσιγγίων για την ετήσια συντηρητική εκπαίδευση των

              συναδέλφων»

 
Κύριε Πρόεδρε,

 Μέχρι σήμερα, στην ετήσια συντηρητική εκπαίδευση των Αστυνομικών η τελευταία ημέρα αφιερώνεται στην ρίψη βολών από τους εκπαιδευόμενους, που είναι και ένα από τα σημαντικότερα μέρη του προγράμματος εκπαίδευσης. Η εκπαίδευση αυτή, παρόλο που έχει μικρή διάρκεια, δίνει τη δυνατότητα σε μεγάλο αριθμό συναδέλφων να ανανεώνουν και να διευρύνουν το γνωστικό αντικείμενό τους για το τόσο απαιτητικό επάγγελμά μας.

Είθισται ο διαγωνισμός για την προμήθεια φυσιγγίων, που διατίθενται για την ρίψη των βολών, να προκηρύσσεται αρκετούς μήνες πριν ξεκινήσει η εκπαίδευση, και αφού ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία, οι αρμόδιες Υπηρεσίες που εμπλέκονται στην εν λόγω εκπαίδευση προμηθεύονται τα φυσίγγια που τους αναλογούν.

Δυστυχώς όλη αυτή η διαδικασία φέτος, συμπεριλαμβανομένου του διαγωνισμού, δεν έχει κινηθεί ακόμα από τους αρμόδιους, με αποτέλεσμα τα φυσίγγια που υπάρχουν ως απόθεμα να είναι ελάχιστα, ενώ σε μικρό χρονικό διάστημα θα εξαντληθούν. Είναι βεβαίως περιττό να αναφέρουμε τις συνέπειες που θα έχει αυτό στην ολοκλήρωση των εκπαιδεύσεων των συναδέλφων. Άλλωστε, εύλογο είναι ότι οι ελλιπείς εκπαιδεύσεις οδηγούν σε ντόμινο άλλων αρνητικών αντίκτυπων στην αστυνόμευση γενικότερα, και στην αποτελεσματικότητα των Αστυνομικών.


Για όλα τα παραπάνω, παρακαλούμε όπως παρέμβετε θεσμικά στους αρμόδιους, και να μας γνωστοποιηθεί τόσο ο λόγος της φετινής καθυστέρησης στην προμήθεια φυσιγγίων, όσο και τις κινήσεις που έπραξαν ή προτίθενται να πράξουν για το εν λόγω ζήτημα.