Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου 2014

"Επιτρέπεται να διατίθεται εφόσον επιθυμεί σε πεζή περιπολία πέραν του ωραρίου με την καταβολή αποζημίωσης

Αφορά το Αστυνομικό προσωπικό των Διευθύνσεων Αστυνομικών επιχειρήσεων και των Αστυνομικών Τμημάτων των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης μετά από Ερώτημα της Ε.Α.Υ.Θεσσαλονίκης προς την Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης
"Από το βαθμό του Αστυφύλακα μέχρι και το βαθμό του Υπαστυνόμου Α' επιτρέπεται να διατίθεται εφόσον επιθυμεί για εκτέλεση υπηρεσίας πεζής περιπολίας επί ένα 8ωρο, μια φορά την εβδομάδα πέραν του προβλεπομένου ωραρίου εργασίας με την καταβολή αποζημίωσης"
Διαβάστε Παρακάτω: 
Θεσσαλονίκη, 17 Σεπτεμβρίου 2014 Αρ. Πρωτ.: 46α/2014
Προς: Την Διεύθυνση Αστυνομίας Θεσσαλονίκης
Κοιν.: Π.Ο.ΑΣ.Υ.
Η Ένωσή μας με το επισυναπτόμενο υπ’ αριθ. 46/2014 από12-03-2014 έγγραφό της προς τους κ.κ. Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας και Διευθυντή της Δ/νσης Οργάνωσης – Νομοθεσίας/Α.Ε.Α., έθεσε ερωτήματα σχετικά με την ερμηνεία της νομοθεσίας που αφορά την δυνατότητα εκτέλεσης υπηρεσίας πεζής περιπολίας επί ένα 8ωρο, μια φορά την εβδομάδα, πέραν του προβλεπόμενου ωραρίου εργασίας, με την καταβολή αποζημίωσης, κατά τη διάρκεια της ημερήσιας ανάπαυσης, εφόσον ο συνάδελφος το επιθυμεί.
Με το υπ’ αριθ. 1710/14/1453132 από 03-09-2014επισυναπτόμενο έγγραφό της, η Δ/νση Νομικής Υποστήριξης/1ο Τμήμα Νομικών απάντησε θετικά στην εκτέλεση αμειβόμενης πεζής περιπολίας κατά την ημερήσια ανάπαυση, και παρακαλούμε όπως τούτο εφαρμοστεί άμεσα και δοθεί η δυνατότητα στους συναδέλφους που επιθυμούν να κάνουν χρήση αυτού του δικαιώματος τους.


Τέλος, παρακαλούμε όπως η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων, στην οποία κοινοποιούμε το παρόν, να ενημερώσει για το εν λόγω ζήτημα και τις Ε.Α.Υ. Αθηνών, Β/Α Αττικής, Ν/Α Αττικής, Δυτικής Αττικής και Πειραιά, προς όφελος των μελών τους.