Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου 2014

ΕΑΣΥ Ζακύνθου: « Δικαστική διεκδίκηση αναδρομικής διαφοράς αποδοχών-Εφαρμογή απόφασης ΣτΕ. »

ΘΕΜΑ:« Δικαστική διεκδίκηση αναδρομικής διαφοράς αποδοχών-Εφαρμογή απόφασης ΣτΕ. »
ΣΧΕΤ.: α) Το υπ’ αρίθ. 500 / 7 / 38 από 23-10-2014 έγγραφο της Π.Ο.ΑΣ.Υ.
β) Το από 20-10-2014 ενημερωτικό σημείωμα του Νομικού Συμβούλου της Π.Ο.ΑΣ.Υ., κ. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ Χαράλαμπου.

Όπως είναι ήδη γνωστό, ύστερα από δικαστική διεκδίκηση που έγινε από την Π.Ο.ΑΣ.Υ, μέσω του Νομικού Συμβούλου της, κ. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ Χαράλαμπου, αναφορικά με τις περικοπές των αποδοχών των υπηρετούντων στα Σώματα Ασφαλείας από 01-08-2012, εκδόθηκαν θετικές αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ, σύμφωνα με τις οποίες οι περικοπές αυτές κρίθηκαν αντισυνταγματικές. Παρόλο που η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπάλληλων, προέβη σε συνεννόηση με τον Νομικό της Σύμβουλο, σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την εφαρμογή
των ανωτέρω αποφάσεων, εντούτοις το Δημόσιο, ούτε αναπροσάρμοσε τους μισθούς, ούτε κατέβαλε τα οφειλόμενα αναδρομικά, αλλά ούτε και δεσμεύθηκε νομοθετικά ότι θα το πράξει. Αντιθέτως δε, κυκλοφορούν σενάρια περί μερικής και μόνο επιστροφής των αναδρομικών.
Επειδή δεν είναι γνωστό ποιο μέρος των αναδρομικών θα αποδοθεί, έστω και τμηματικά, γεννάται η ανάγκη της κατά το δυνατόν εξασφάλισης των απαιτήσεων, μέσω άσκησης αγωγής ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου.  Ως αντικείμενο διεκδίκησης, θα είναι η διαφορά μεταξύ των αποδοχών που θα λάβει ο ενδιαφερόμενος και των αποδοχών που ίσχυαν για εκείνον στις 31-07-2012, λαμβανομένων υπόψη των μισθολογικών και βαθμολογικών διαφορών του, στο διάστημα αυτό.

Για το θέμα αυτό, ο Νομικός Σύμβουλος της Π.Ο.ΑΣ.Υ., κ. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ Χαράλαμπος, ενημέρωσε την Ομοσπονδία με το (β) σχετικό έγγραφο, στο οποίο εξηγεί αναλυτικά την υφιστάμενη κατάσταση και το πλαίσιο διεκδικήσεων. Στη συνέχεια, η Π.Ο.ΑΣ.Υ., απέστειλε στις Πρωτοβάθμιες Ενώσεις με το (α) σχετικό, το συγκεκριμένο ενημερωτικό σημείωμα, δίδοντας τους την δυνατότητα να αποφασίσουν για τις περαιτέρω ενέργειες.
Το Δ.Σ. της Ένωσής μας, μελετώντας προσεκτικά τα ανωτέρω σχετικά έγγραφα, αποφάσισε να διεκδικήσει δικαστικά για τα Μέλη της, την τυχόν οφειλόμενη διαφορά, μέσω του Νομικού Συμβούλου της Π.Ο.ΑΣ.Υ, κ. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ Χαράλαμπου, ο οποίος ήδη έχει ασχοληθεί με επιτυχία για το συγκεκριμένο θέμα.  Για τον λόγο αυτό, σας διαβιβάζουμε τα ανωτέρω σχετικά, προκειμένου να μελετηθούν. Όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την κατάθεση των αγωγών, θα συλλεχθούν από τα μέλη του Δ.Σ. της Ένωσης, έως 14-11-2014   και θα αποσταλούν μαζικά.
Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, μπορείτε να απευθύνεστε στα μέλη του Δ.Σ. της Ένωσης.
ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣΟ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΛΙΒΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ