Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου 2014

Ο κύβος ερρίφθη για την Ένωση Λασιθίου, Κατατίθενται αγωγές για το ΣτΕ

Για την Ένωση Λασιθίου δεν υπάρχουν πλέον περιθώρια αναμονής ή άλλων συζητήσεων για την ανακολουθία- ασυνέπεια της κυβέρνησης αναφορικά με την ουσία και το περιεχομεβνο της απόφασης του ΣτΕ. Alea iacta est και ο κύβος των μηνύσεων κατά του Κράτους έπεσε όπως θα διαβάσετε στο νομικό σύμβουλο της ΠΟΑΣΥ, προκειμένου να διεκδικήσει τα
αυτονόητα δικαιώματα των μελών.

" Όπως είναι ήδη γνωστό, ύστερα από δικαστική διεκδίκηση που έγινε από την Π.Ο.ΑΣ.Υ, μέσω του Νομικού Συμβούλου της, κ. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ Χαράλαμπου, αναφορικά με τις περικοπές των αποδοχών των υπηρετούντων στα Σώματα Ασφαλείας από 01-08-2012, εκδόθηκαν θετικές αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ, σύμφωνα με τις οποίες οι περικοπές αυτές κρίθηκαν αντισυνταγματικές.
Παρόλο που η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπάλληλων, προέβη σε συνεννόηση με τον Νομικό της Σύμβουλο, σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την εφαρμογή των ανωτέρω αποφάσεων, εντούτοις το Δημόσιο, ούτε αναπροσάρμοσε τους μισθούς, ούτε κατέβαλε τα οφειλόμενα αναδρομικά, αλλά ούτε και δεσμεύθηκε νομοθετικά ότι θα το πράξει. Αντιθέτως δε, κυκλοφορούν σενάρια περί μερικής και μόνο επιστροφής των αναδρομικών.
Επειδή δεν είναι γνωστό ποιο μέρος των αναδρομικών θα αποδοθεί, έστω και τμηματικά, γεννάται η ανάγκη της κατά το δυνατόν εξασφάλισης των απαιτήσεων, μέσω άσκησης αγωγής ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου.
Ως αντικείμενο διεκδίκησης, θα είναι η διαφορά μεταξύ των αποδοχών που θα λάβει ο ενδιαφερόμενος και των αποδοχών που ίσχυαν για εκείνον στις 31-07-2012, λαμβανομένων υπόψη των μισθολογικών και βαθμολογικών διαφορών του, στο διάστημα αυτό.
Για το θέμα αυτό, ο Νομικός Σύμβουλος της Π.Ο.ΑΣ.Υ., κ. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ Χαράλαμπος, ενημέρωσε την Ομοσπονδία με το (β) σχετικό έγγραφο, στο οποίο εξηγεί αναλυτικά την υφιστάμενη κατάσταση και το πλαίσιο διεκδικήσεων. Στη συνέχεια, η Π.Ο.ΑΣ.Υ., απέστειλε στις Πρωτοβάθμιες Ενώσεις με το (α) σχετικό, το συγκεκριμένο ενημερωτικό σημείωμα, δίδοντας τους την δυνατότητα να αποφασίσουν για τις περαιτέρω ενέργειες.
Το Δ.Σ. της Ένωσής μας, μελετώντας προσεκτικά τα ανωτέρω σχετικά έγγραφα, αποφάσισε να διεκδικήσει δικαστικά για τα Μέλη της, την τυχόν οφειλόμενη διαφορά, μέσω του Νομικού Συμβούλου της Π.Ο.ΑΣ.Υ, κ. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ Χαράλαμπου, ο οποίος ήδη έχει ασχοληθεί με επιτυχία για το συγκεκριμένο θέμα.

Για τον λόγο αυτό, σας διαβιβάζουμε τα ανωτέρω σχετικά, τα οποία υπάρχουν αναρτημένα και στην ιστοσελίδα της Ένωσης (www.easyl.gr), προκειμένου να μελετηθούν. Όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την κατάθεση των αγωγών, θα συλλεχθούν από τα μέλη του Δ.Σ. της Ένωσης και θα αποσταλούν μαζικά.
Για τις λοιπές λεπτομέρειες που αφορούν τα έντυπα των δικαιολογητικών, καθώς και τον χρόνο συλλογής και αποστολής αυτών, θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωσή μας.
Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, μπορείτε να απευθύνεστε στα μέλη του Δ.Σ. της Ένωσης. -"

για το δ.σ.
ο πρόεδρος Ηλίας Νταραράς
ο γενικός γραμματέας Νικόλαος Τζουμάκας