Σάββατο, 1 Νοεμβρίου 2014

Εμβολιασμός του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας»

 Συναδέλφισσες - συνάδελφοι,
 Μετά από πολλούς αγώνες του Συνδικαλιστικού Κινήματος και τις συνεχείς παρεμβάσεις της Ομοσπονδίας με πλειάδα σχετικών εγγράφων και όχι μόνο, από τις αρχές του 2013 το Αστυνομικό Προσωπικό εντάχθηκε στις ομάδες κλειστού πληθυσμού και αυξημένου κινδύνου και ως εκ τούτου ο εμβολιασμός του δύναται να γίνεται μέσω του ασφαλιστικού φορέα.  Σχετικά επ’ αυτού είναι τα επισυναπτόμενα α) υπ’ αριθ. 1917/14/1822410 από
29/10/2014 έγγραφο Δ/νσης Υγειονομικού Α.Ε.Α. β) υπ’ αριθ. Υ1/Γ.Π. οικ. 88649 από 13/10/2014 έγγραφο Δ/νσης Δημόσιας Υγιεινής/Υπουργείο Υγείας γ) υπ’ αριθ. 14643/13/202424 από 08/02/2013 έγγραφο Α.Ε.Α. /Δ/νση Υγειονομικού Α.Ε.Α.  δ) υπ’ αριθ. Υ1/Γ.Π. 63873 από 15/11/2012 έγγραφο Δ/νσης Δημόσιας Υγιεινής/Υπουργείο Υγείας  που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας (www.poasy.gr) Προς τούτο παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας με την επισήμανση ότι αυτό που κατακτιέται με αγώνες δεν πρέπει να λησμονιέται ούτε να απαξιώνεται με την μη απαίτηση της εφαρμογής του