Δευτέρα, 1 Ιουλίου 2013

Η Ένωση Πρέβεζας αποφάσισε την παραμονή στη δομή του υπάρχοντος Μισθολογίου, αλλά με αναθεώρηση...

Την Παρασκευή 28/6/2013 πραγματοποιήθηκε η έκτακτη ανοιχτή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Α.Υ.Πρέβεζας, με θέμα συζήτησης την κατάρτιση του νέου μισθολογίου. Έγινε η σχετική ενημέρωση των μελών μας και ανάπτυξη των δύο βασικών επιλογών της Ομοσπονδίας μας αναφορικά με την κατάρτιση του νέου μισθολογίου. Η άποψη των συναδέλφων είναι η παραμονή - διατήρηση στη δομή του υπάρχοντος ειδικού μισθολογίου, στα πλαίσια όμως μιας εκ βάθρων αναθεώρησής του, λαμβάνοντας υπόψη την διαφορετική βαθμολογική εξέλιξη τόσο στο μισθολογικό όσο και στον συνταξιοδοτικό τομέα.  Σ αυτή την δύσκολη στιγμή που βρισκόμαστε θα πρέπει όλοι οι συνάδελφοι να είμαστε ενωμένοι ανεξαρτήτου βαθμού και θέσης και η τελική   απόφαση να είναι ωφέλιμη για το σύνολο των Αστυνομικών που  θα καθορίσει πέρα από τον μισθό και τη ζωή των οικογενειών μας. Είναι σαφές ότι ο Έλληνας Αστυνομικός δεν μπορεί να αντέξει άλλες περικοπές στο ήδη πενιχρό του εισόδημα.